Nechcete mít druhou práci doma na zahradě? Každá tráva by se měla sekat 1x až 2x za měsíc. Chcete mít neustále zdravý, hustý a jednobarevný trávník? Řešením je správné zavlažení tak, aby Vám neprosychal, nemechovatěl a neměl travnaté plísně. Automatický systém zavlažování zkrášlí trávník s tím, že nikde nebudou už hadice. V době zavlažení nemusíte být doma. Lze použít designové trysky pro hezčí a efektivnější rozstřik.
Máte nový trávník i zahradu? Nechcete si ho zničit? Přemýšlíte o možnosti mít a realizovat závlahový systém? My Vám speciálním strojem sloupneme trávu a do 24h vrátíme včetně uložení závlah. Zhutníme zeminy tak, aby stálost povrchu byla co nejrovnější.

Proč automatickou závlahu?
Automatická závlaha se řídí dle atmosférických srážek, které poměrově v procentech upravují zavlažení trávníku tak, aby byla tráva či rostliny zavlaženy dle své potřeby (trávník má mít pro stálost 33 mm na m2 vody týdně, rostliny a stromy 15 mm).
Pro: úspora vody a času, nižší náklady na obnovu výsadby
Proti: vyšší pořizovací cena, servis

Poloautomatické zavlažování funguje dle nastaveného programu ovladače, který je přímo na řádu či výstupu ze studny. Reaguje sepnutím časovače či manuálním zapnutím, kde svévolně spustí dle programu jednotlivé sekce.
Pro: pořizovací náklady, servis
Proti: čas, spotřeba vody, množství závlahy
 
Manuální zavlažování je z postřikovačů, které posouváme po trávě ručně, a dopravujeme vodu v hadicích po povrchu k postřikovači.
Pro: pořizovací cena, servis
Proti: čas, náklady na obnovy výsadeb, spotřeba vody
 
Kapková závlaha - co to je?
Kapková závlaha je systém, kterým můžeme dopravit vodu ke kořenům tak, aby nebyl žádný postřik trávy a rostlin na povrchu. Kapkovou závlahu potřebujeme k tomu, aby kořenová soustava měla tolik vody, kolik potřebuje. Veškerý systém je uložen v zemi či pod kůrou a kamením, aby rostlině nic nevadilo v prospívání. Přílišné zavodnění či podeschnutí rostlinu či strom devastuje, způsobuje oslabení před přírodními vlivy. Působí i esteticky, kde nechceme mít ostřikovače. Je vhodná pro zahrady, kde tráví čas rodinný zvířecí mazlíčci, kteří by vám/nám dané ostřikovače zničili. Proto je ideální využít kapku jako závlahu pod trávník, rostliny a stromy. Nyní používáme takové technologie, které kořínky trávy nezarostou do Kapky, jelikož je patentově vyrobenou a ověřenou metodou. Speciální materiály vedou okolo potrubí tak, aby v momentě dotyku kořínku s potrubím došlo k malému výboji, který zamezí další růst kořínků a tím závlahy zůstávají pořád plně prodyšné a funkční.
Pro: úspora ve spotřebě vody, možnost využití zvířat či venkovní ploch určených k pochozí zátěži bez možnosti vandalismu.
Proti: realizace, cena
 

Kapková závlaha - ukázka

  • pro travnatý povrch
  • pro rostlinný povrch

Zaměření a projekt
-    Projekt
-    Označení
-    Zaměření

Práce 
-    Odstranění zeminy
-    Montáž
-    Tlaková zkouška
-    Fotodokumentace
-    Zásyp 
-    Zhutnění
-    Začištění
-    Zaškolení
 

Použitý materiál:     

-    mechanizmus:

o    el.ovl. jednotka, čidlo srážek
o    elmag. ventil 1"- s regulací průtoku – 24 V solenoid
o    ventilová šachtice kulatá s ventilem 3/4"
o    ventilová šachtice 
o    výš. postřikovač, zpět. ventil
o    rotační tryska - 45°-270°
o    rozprašovací tryska s plynule nastavitelnou výsečí
o    rozpraš. tryska MPR s pevně nastavenou výsečí
o    filtr SÍTOVÝ 1" s vnějším závitem
o    kabel TFC pro uložení v zemi
 

-    armatury: 

•    Pas 32x3/4“ 
•    Spojka 32
•    PAG 32x1“
•    PIG 32x3/4“, PIG 32x1" 
•    Koleno 32
•    KAG 32-3/4“ 
•    KAG 32-1“, T 3
•    Vsuvka mosaz 1" 
•    PVC T-kus
•    KV 1“
•    32 x 2,0 PE80 
•    PE-MD SOFT 
•    Zpětná klapka 1"
•    hadicová spojka, 1/2“
•    hadicová spojka rovná 3/4“
•    integrovaný připojovací pas 32 mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX
•    SPX Flex tubing
 


Můžete se setkat s názory zahradníků a závlahářů, kde se polemizuje nad tím, zda Kapku Ano či Ne. Je to věcný spor. Ale s nastupujícími klimatickými změnami dochází k nedostatku vodních srážek, což zapříčiňuje podsychání kořenů a úbytek živin pro vegetaci. Na základě toho se zvyšuje četnost shody za Kapku Ano, než tomu bylo dříve.

Proč použít rozvod potrubí pro závlahy 32´´ a ne 28,5´´ či 25,2´´. Celá funkčnost závlahy je závislá na distribuci vody. Pakliže není dostatečně silné čerpadlo, studeň/vrt či správný prům. rozvodu, tak nedojde k správné funkčnosti závlah. To je dané pravilo funkčnosti nazývaná Svatá trojce funkčnosti.

Studeň/vrt – každá studna má své maximum.. Vše tak abychom ji měli nad dimenzovanou pro případ většího rozvoje na zahradě, případné zanešení či znehodnocení studny můžeme neodbornou manipulací snížit účinnost studny cca o 25%  a víc než aby jsme chtěli či počítali. Proto je vždy lepší více než méně. Chceme 15 m doporučuji 20 m, tak postupovat v obou směrech. Optimum hloubky vrtu/studně je 15/8 m.

U každé studny se vždy musí zjistit vydatnost, kde se měří nátok vůči úbytku. Ta nám definuje možnost použití pro dané či požadované záměry.

Potrubí –  závlahář potřebuje dostat co nejvíce množství vody k ostřikovači tak, aby účinnost ostřikovače byla 100%. Každá změna průměru snižuje účinnost potřebného množství vody k zavlažení stanovené sekce. Všechny rozvody by měli být o prům. 32´´ neboli (coul) těsně před ostřikováním.

Čerpadlo vodorovné lamelové rotační: Má lamely uloženy suvně v radiálních drážkách rotoru, který je poháněn elektromotorem. Při otáčení sledují válcovou dutinu statoru. Boční víka statoru těsní čela rotoru i lopatek. Stator je radiálně přestavitelný vůči ose rotoru od kladné výstřednosti (+e) přes nulovou do záporné (-e). Při stejném smyslu otáček se prvním hrdlem voda nasává a druhým vytlačuje. Průtokem se mění osy výstředností od maxima do nuly. Při záporné excentricitě dojde k obrácení toku čerpané vody, hrdlo výtlačné se stává sacím, a naopak. Regulační čerpadla jsou radiálně nevyvážená, a proto jsou vhodná pouze do tlaku 3 MPa. Používají se pro zalévání záhonů a ke spotřebitelskému užití. Vetší mají lehčí neregulační vyvážená lamelová čerpadla (e=0). Tato čerpadla dávají tlak do 14 MPa a mají účinnost až 0,9.

Čerpadla svislá lamelová: Je konstruováno jako odolné, bezúdržbové, na instalaci a obsluhu nenáročné čerpadlo pro široké použití pro zásobování vodou z vlastních zdrojů užitkové vody v zemědělství a dalších oblastech hospodářství, tak i pro domy, chalupy, chaty a zahrady. 
-    Na výtlaku vřetenového čerpadla je umístěna gumová klapka, omezující zpětné hydraulické rázy při vypnutí čerpadla (nejedná se o zpětnou klapku).
-    Připojení - výtlak má závit 1".
-    Ponorné čerpadlo lze položit na dno nádoby nebo zavěsit za závěsná oka svisle i vodorovně, v bezpečné vzdálenosti nade dnem cca 0,3 m (váha čerpadla z pravidla je 12 kg). V žádném případě vřetenové čerpadlo nesmí viset za přívodní kabel!
-    Velká závěsná oka na zavěšení čerpadla - pro závěsné lano. 
-    Závěsné lano není v ceně, doporučujeme objednat: závěsná šňůra 6 mm s jádrem PPV do vody.
-    Zpětná klapka není v ceně, doporučujeme objednat: zpětná klapka 1" CELOMOSAZNÁ LONG. 
 

Měření a určování maximálních hodnot se provádí při rovném přímém vývodu z čerpadla bez nástavce. Jakékoliv další segmenty mohou některé hodnoty změnit.
  • Průtoková křivka ponorného vřetenového čerpadla HC80 -0,75 S: 
  • viz. křivka. Věnujte jí prosím při výběru čerpadla pozornost!
  • V nabídce máme kompletní sortiment čerpadel, které máme trvale skladem.
  • Prodáváme veškeré náhradní díly: spojovací hřídel, pryžový stator, vřeteno, spojka motoru, a další.
  • Účinnost čerpadla se také může snížit délkou potrubí k danému ostřikovači, tudíž abychom dosáhli potřebného množství vody, což se pohybuje okolo 2m3 na sekci, musíme zvážit délku a počet ostřikovačů či zadešťovačů. 

Proto se musí provádět čerpací zkoušky a ověření hydrostatického tlaku na studnách a vrtech, než začne realizace závlah. Tyto podklady pak slouží k vypracovaní rozmístění a použití počtu sekcí a ke správné funkčnosti závlahy a chodu ostřikovačů.

Ostřikovače – slouží pro větší rozptyl vody na velkou plochu bez velkých zubů. Ty by zapříčinily přestřik, ne dostřik či poničení stávající překážky. Každý ostřikovač reguluje výšku, délku, průtok dle potřeby nastavení. Uložení bývá zpravidla o masivní plášť cca 0,4 mm nad terénem. Vždy se musí počítat s výškou tak, aby nedocházelo k mechanickému poškození při sekání trávy.
Rozprašovače – slouží k drobnému zavlažení malých či nerovných míst. Dále tam, kde ostřikovače nedostříknou díky překážkám. Vše je dáno tak, aby trávník dostal stejnou vláhu podobně, jako tomu je u ostřikovače. Výhodou je, že se dá použít libovolná tryska, která nám umožní efekt užití a potřebnou regulaci pro směr vody na dané místo bez ztráty potřebné závlahy dané vyseče.

Ovládací jednotka

Okamžitě srozumitelné jednoduché programování. Na displeji jednotky jsou zobrazeny všechny naprogramované parametry jednotlivých zón. Zcela nezávislé programování každé sekce poskytuje maximální flexibilitu a umožňuje tak snadné a rychlé přizpůsobení se odlišným potřebám zavlažování jednotlivých zón v systému.

Šachtice

Inovované ventilové šachtice Rain Bird, díky použitému materiálu poskytují lepší ochranu elektro ventilům. 
Široká obruba s vlnitou strukturou poskytuje výjimečnou pevnost šachtice, a tím i lepší ochranu elektromagnetických ventilů.
Vyrobena ze 100 % recyklovaného materiálu (černé šachtice), HD-PE polyetylén. 
Unikátní koncepce s otvory s vylomitelnou krytkou zaručí rychlejší a snažší instalaci při budování zavlažovacího systému. 
 

Čidlo srážek

Srážkové čidlo umožňuje úsporu vody díky funkci automatického přerušení zavlažování v případě přirozených srážek. Čidlo šetří vodu a prodlužuje životnost závlahového systému tím, že měří srážkovou výšku deště a zabraňuje průběhu zavlažování při srážkách. 
Je nedílnou součástí každého automatického zavlažovacího systému s ovládací jednotkou. 
Nastavení aktivující srážkové výšky v rozmezí 3,2 až 20 mm pomocí otočného kolečka je rychlé a jednoduché. 
Nastavitelný ventilační otvor umožňuje úpravu doby vysychání čidla. 
Vysoce jakostní odolné tělo čidla z polymeru odolného na UV. Robustní hliníkové rameno umožňuje prodloužit až na 15,2 cm. 7,6 m UV odolného vodiče a umožňuje snadné připojení k ovládací jednotce.
 

Šachtice pro výpust či zapojení zahradní hadice

Kruhové šachtice vyrobené z plastu umožňují snadný přístup k elektromagnetickým a manuálním ventilům a dalšímu zařízení používaném v automatických zavlažovacích systémech. 
Tyto šachtice jsou určeny do soukromých zahrad.
Jsou osazené koncovkou k zapojení hadice (rychlospojka).
 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti